FARSTA FÖRENINGSRÅD

Vi är en förening av föreningar i Farsta med omnejd. Vi samarbetar för samlingslokaler och service till medlemsföreningarna.

Farsta Gård drivs självständigt för våra medlemmar och allmänheten av Farsta Föreningsråd med inriktning på mångfald, kulturell verksamhet och bevarande av gårdens lokaler och trädgårdar. 

Farsta Gård anordnar olika evenemang, konferenser samt uthyrning av gårdens lokaler till möten och fest aktiviteter.

Farsta gård ägs av ett av Stockholms stads bolag "Stadsholmen" och hyrs av Farsta föreningsråd så att de lokala föreningarna får tillgång till samlingslokaler. Några föreningar har även kanslilokaler här.

Lokalerna hyrs även ut till andra verksamheter och privatpersoner.

Välkomna!


VÄRDEGRUND FARSTA GÅRD

  • Vid bokning av lokal på Farsta Gård intygar hyrestagaren att denne, samt eventuella medarrangörer som avser att bedriva verksamhet, arrangemang eller föreläsningar i den aktuella lokalen, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt grundläggande principer såsom jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

  • Hyrestagare är skyldig att uppge arrangemangets innehåll och inriktning vid bokning av lokal på Farsta Gård.

  • Prövning av hyrestagare görs enligt värderingsgrunden och kan innebära att hyrestagare kan nekas tillträde.

  • Verksamhet, arrangemang eller föreläsningar som kan anses vara främlingsfientliga, rasistiska, antidemokratiska, våldsbejakande och kriminella får ej genomföras i Farsta Gårds lokaler.

  • Om hyrestagaren bryter mot Farsta Gårds värderingsgrund är detta att anse som kontraktsbrott och skäl för att omedelbart avhysa hyrestagarens verksamhet och fortsättningsvis neka uthyrning av lokaler på gården.

  • Kostnader som uppkommer i samband med stängning eller inställande av verksamhet, arrangemang eller föreläsningar enligt brott mot föreningens värdegrunder åligger hyrestagaren.

STYRELSE

ORDFÖRANDE

Eva Gustafsson


Sekreterare

Anna Fernström

FÖRESTÅNDARE

Jeanette Lanemo Nordenström

08-930 930

LEDAMÖTER

Cilla Hedberg
Magnus Marcks
Berit Johansson
Christer Oja
Lars Hultqvist
Erland Westerström
Susanne Larsson

KASSÖR

Harald Venström

ORDINARIE

REVISORER

Jan Kårström

SUPPLEANTER

Elfar Loftson

Bo Irsten

För mer information, kontakta oss!